Taules i jardineres d’acer galvanitzat pintat

Taules i jardineres de fusta tractada