Contacte

PPodeu posar-vos en contacte amb nosaltres si teniu qualsevol dubte relacionat amb les nostres taules de cultiu (mides, pes, ampliacions a fer, ubicació, complements,…).

TTambé podem fer-vos un disseny personalitzat de la futura zona de conreu en funció de l’espai o el pressupost.

EEns oferim a donar-vos suport tècnic  si teniu algun dubte relacionat amb les hortalisses (com iniciar-se, el tipus de substrat recomanat, els cultius més adequats en funció de l’època de l’any, com tractar possibles enfermetats,…)

SSi voleu posar-vos en contacte amb nosaltres truqueu-nos als telèfons 607 244 542606 383 888  o ompliu el formulari que trobareu a continuació:

Contacte amb nosaltres:

Punt de recollida

punt recollida

LL’empresa Hort a Casa no disposa en l’actualitat d’una botiga física per poder tenir exposició i venda dels horts modulars que fabrica i també els complements per al cultiu d’hortalisses que distribueix. Amb la informació que es troba recollida en aquest WEB, la botiga on-line i l’assistència a algunes de les fires més importants relacionades amb els productes ecològics del nostre país entenem que podem oferir un servei personalitzat i de màxima qualitat a tots els nostres clients.

Sí que disposem, per altra part, d’un punt físic de recollida de productes, en cas que els clients vulguin recollir personalment les comandes fetes. Ens trobareu a  c/ Còrdova, 41    08226 Terrassa (Barcelona)