Avís legal i política de privacitat

LLLOC WEB

Per qualsevol informació relacionada amb els productes que oferim o amb el lloc web www.hortacasa.com podeu contactar amb:

Jordi Torrella Cardús
c/ Cami de can Amat, 12   08228 Les Fonts (Terrassa)
Telèfon de contacte: 607 244 542
Accedint al formulari que trobareu a l’apartat de Contacte
Correu electrònic: info@hortacasa.com

 

CCONDICIONS GENERALS

L’us del lloc Web implica la plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets que s’ofereixen a través del lloc Web.

Hort a Casa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les actuals condicions d’ús així com qualsevol de les altres condicions particulars.

 

PPROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB

Tots els elements que formen el lloc Web, així com la seva estructura, disseny i codi font de la mateixa , són titularitat d’Hort a Casa i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual  e industrial.

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc , així com la seva modificació i/o distribució sense citar el seu origen o demanar prèviament autorització.

Hort a Casa no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús de terceres persones del contingut del lloc Web i podrà executar totes les accions civils o penals que es corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

 

LLOPD (Llei Orgànica de Protecció de dades de Caràcter Personal)

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de Caràcter Personal, Hort a Casa l’informa que les dades personals que ens siguin confiades seran incorporades per al seu tractament en fitxers automatitzats. La recollida i el tractament d’aquestes dades tenen com a finalitat la prestació de serveis personalitzats, garantir el servei en les compres fetes mitjançant la nostra tenda on-line i enviar comunicacions electròniques amb caràcter informatiu.

Hort a Casa es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix se l’informa que, si ho desitja,  pot exercitar els drets previstos en l’Art.5 de la Llei a través del següent  formulari de contacte, seleccionant com a assumpte LOPD i indicant el seu nom complert, direcció de correu electrònic i, en el camp de  comentaris el seu DNI i el tipus de dret que desitja exercitar (accés, rectificació, cancel.lació / oposició o demanar la baixa dels serveis que ofereix). Hort a Casa a través del seu portal Web, demanant la baixa a través de l’enllaç “Solicitar baixa del portal”, disponible a la pantalla d’edició del perfil de l’usuari.

 

CCOOKIES

El lloc Web d’Hort a Casa utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordenador de que axccedeix a la pàgina) en la mesura imprescindible per a l’adequat funcionament i visualització del lloc Web per part de l’usuari.

Les cookies utilitzades en el lloc Web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal i desaparèixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

 

LLINKS

Els enllaços continguts en aquest lloc Web poden dirigir a continguts Web de tercers. Hort a Casa no assumeix cap responsabilitat per al seu contingut, informacions o serveis que puguin aparèixer en aquests llocs, que tindran, exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació directa entre Hort a Casa i les persones o entitats titulars dels continguts o titulars dels llocs Web o es trobin.

 

CCONFIDENCIALITAT

Qualsevol dada o informació que sigui enviada a Hort a Casa, sigui quin sigui el seu format i suport, serà tractat amb absoluta confidencialitat i reserva. Només en el cas que les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, reclamin l’accés a aquesta informació, dins dels estrictes termes de la legislació vigent i tots aquells altres supòsits legalment establerts, els serà proporcionada conforme al que exigeix la Llei.

Hort a Casa no utilitzarà en benefici propi o de tercers, qualsevol informació que ens sigui proporcionada, ni farà sense autorització prèvia la reproducció parcial o total de la mateixa per qualsevol mitjà.